Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego

 Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu znajduje się w załączniku.

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sesji, o terminie której informacja zostanie opublikowana w terminie późniejszym na stronie internetowej Powiatu Choszczeńskiego. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport oraz zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne pod linkiem:

Raport oraz zgłoszenie do zabrania głosu w debacie

 

 

 

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022  r. poz. 1526 ze zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. (Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu znajduje się w załączniku).

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sesji, o terminie której informacja zostanie opublikowana w terminie późniejszym na stronie internetowej Powiatu Choszczeńskiego. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport dostępny pod linkiem: 

Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2022 [plik PDF]

 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne pod linkiem:

Zgłoszenie [plik WORD]

 


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu Choszczeńskiego przyjął Raport o Stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2021 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022  poz. 528) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu. (Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu znajduje się w załączniku).

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień sesji, o terminie której informacja zostanie opublikowana w terminie późniejszym na stronie internetowej Powiatu Choszczeńskiego. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport dostępny pod linkiem: 

Raport o stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok 2021

 

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne pod linkiem:

Zgłoszenie

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!